فهرست خانوار‌های نیازمند محلات حاشیه نشین
در نامه‌ای به رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد
رئیس سازمان امور اجتماعی در نامه‌ای به رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فهرست خانوار‌های تحت پوشش آن‌ها را برای حمایت بیشتر در شرایط همه گیری کرونا ویروس ارسال کرد.
جزئیات فعالیت سامانه بیمه بیکاری
برای جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان به ادارات
محمد شریعتمداری از راه‌اندازی سامانه بیمه بیکاری خبر داده و تاکید کرده است که به منظور رعایت مهلت قانونی بیمه بیکاری، کارگران مشمول، به این سامانه مراجعه می‌کنند.
پویش «روستای بدون کرونا»
برای حمایت از خانواده‌های روستایی و عشایری
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کانال ارتباطی ویژه‌ای را برای اعضای این صندوق در قالب پویش «روستای بدون کرونا» راه‌اندازی کرده است.