خداحافظ آدمکش
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در حالی به پایان رسید که بسیاری از کارشناسان، سیاست خارجی دولت وی را عامل اصلی گسترش تروریسم، جنگ های داخلی در خاورمیانه و شمال افریقا، ویرانی چند کشور و کشتار صدها هزار غیر نظامی می دانند.
۳