ذخیره کالا‌های اساسی در هرمزگان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت: اکنون بیش از ۷ هزار تن شکر، ۲ هزار تن برنج، ۲۷ هزار تن گندم و ۲۳۵ هزار تن روغن خام برای تنظیم بازار در هرمزگان ذخیره شده است.
بازگشت مهاجران نابودگر
گزارش مکتوب
هرمزگان از زمستان پارسال پذیرای مهمان‌های ناخوانده‌ای بود که خسارت زیادی به بخش کشاورزی وارد کرد.
۳