اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان درباره عرضه سوخت به خودرو‌ها
همه جایگاه‌های عرضه سوخت و مجاری عرضه در سطح استان هرمزگان مانند همیشه با تعهد و مسولیت‌شناسی درحال ارائه سوخت بصورت شبانه روزی به مشتریان گرامی هستند و در این امر هیچ وقفه‌ای نبوده و نخواهد بود.